O nas

Firma EMROBUD powsta?a w 2001r. Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? kompleksowe us?ugi remontowo-budowlane, modernizacja budynkw i wyko?czenia wn?trz.

Zakres naszej dzia?alno?ci dotyczy zarwno budownictwa jednorodzinnego jak i obiektw u?yteczno?ci publicznej.

Nasze do?wiadczenie oraz umiej?tno?ci usatysfakcjonuj? Pa?stwa wykonaniem nawet najtrudniejszego zlecenia. S?u?ymy rad? w doborze materia?w remontowo-budowlanych. Ka?de zlecenia jest dla nas wyzwaniem do ktrego podchodzimy tak, aby klient by? w pe?ni zadowolony z efektu ko?cowego. Kadra naszej firmy to wysokowyspecjalizowani fachowcy w dziedzinie budowlano-remontowo-wyko?czeniowej.

Wsp?pracujemy z brygadami elektrykw, hydraulikw, murarzy - dzi?ki temu nasze us?ugi s? kompleksowe.
Zapewniamy rwnie? nadzr budowlany.
Kontakt z nami:      tel. 609 063 555     tel. 727 677 536      e-mail: kontakt@emrobud.pl