Oferta

Nasza firma oferuje swoim klientom r?nego rodzaju kompleksowe us?ugi remontowo-budowlane. A oto cz??? z nich:

 sufity podwieszane i ?cianki dzia?owe z p?yt gipsowo-kartonowych

 ok?adziny gipsowe ?cian na kleju lub na konstrukcji

wykonywanie z p?yt gipsowo-kartonowych: witryn oraz elementw zabudowy ?cian i sufitw z efektem np. ukrytego o?wietlenia

 wykonywanie g?adzi gipsowych

us?ugi malarskie

 tynki dekoracyjne ?cian

 tapetowanie

 uk?adanie glazury i terakoty

 monta? paneli pod?ogowych i ?ciennych

 us?ugi elektryczne jak i hydrauliczne

 monta? stolarki okiennej i drzwiowej

 

 

Wszelkie informacje zawarte na poni?szej stronie internetowej emrobud.eu nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego. W?a?cicielem strony internetowej jest "EMROBUD s.c. Emil Kubal & Robert Kozubal". Firma EMROBUD dok?ada wszelkich stara?, aby informacje zawarte na stronie emrobud.eu by?y aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zawarto?? i struktura niniejszej witryny chronione s? prawami autorskimi. Wykorzystywanie materia?w zamieszczonych na danej stronie w formie kopiowania, drukowania, przetwarzania, rozpowszechniania, bez pisemnej zgody przedstawicieli firmy EMROBUD jest ca?kowicie zabronione i mo?e skutkowa? odpowiedzialno?ci? prawn?. Firma remontowo-budowlana EMROBUD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie internetowej bez wcze?niejszego uprzedzania o zmianach oraz bez podawania przyczyny ich zmiany.

 
Kontakt z nami:      tel. 609 063 555     tel. 727 677 536      e-mail: kontakt@emrobud.pl